Kontaktné údaje

mobil: +421 905 801 156

telefón: +421 41 700 21 21

e-mail: kabe@kabe.sk

web: www.kabe.sk

 

Kde nás nájdete

KA-BE s.r.o.

Hričovská 205

010 01 Žilina

 

umývací stroj KA-BE

 

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je kabe@kabe.sk.


Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.